MIDAS

MIDAS

MIDAS voor de tankvaart is een standaard pakket dat door BITSoft ontwikkeld is om de noodzakelijke administratieve handelingen in de tankvaart te vereenvoudigen.

Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kunnen verschillende modulen worden geleverd, die naadloos op elkaar aansluiten. Alleen de module Binnenmaat is altijd noodzakelijk voor een correcte werking.

MIDAS bestaat uit de volgende modulen.

  • Binnenmaat (rapportage en doorrekening van lading)
  • Laadlos (monitoring en importeren meetgegevens)
  • Stabiliteit (stabiliteitsberekeningen)
  • Documentatie (digitaal archiveren reisdocumenten)
  • Diepgang (weergave diepgang en hoogte)
  • Temperatuur (temperatuurmeting in leidingwerk)
  • Bunkertanks (uitlezing en tonen bunkertanks)
  • PLC (automatisch blenden)
  • Lichtkrant (aansturing lichtkrant aan dek)
  • ICP Output (aansturing alarmering)