Midas en netwerk

Voor het ophalen van meetgegevens communiceert Midas met het programma op de laadcomputer. In principe kan dat via een netwerkverbinding gebeuren. Beter is het om dit via een aparte seriële verbinding te doen (lees hier meer).

Om deze verbetering door te voeren, moet het volgende worden gedaan:

  1. Aanschaf hardware.
    Indien de computers (laadcomputer en/of Midas PC) geen communicatiepoort hebben, moet deze worden geplaatst of moet er via een seriële convertor worden gecommuniceerd. Heeft de PC een werkende communicatiepoort, dan is dit niet nodig. Verder moet er een seriële kabel inclusief connectoren worden geleverd.
  2. Aanschaf software.
    Om te communiceren via een seriële kabel is een aparte Midasmodule nodig, alsmede een apart programma dat op de laadcomputer geïnstalleerd dient te worden.
  3. Installatie aan boord.
    Voor de installatiewerkzaamheden aan boord maken we onderscheid tussen enerzijds klanten met abonnement en anderzijds klanten zonder abonnement. Zonder abonnement worden de uren aan boord in rekening gebracht, alsmede de kilometers gerekend vanaf kantoor Zwijndrecht. Heeft u een abonnement, dan wordt er geen tijd in rekening gebracht. Verder worden kilometers voor klanten met abonnement alleen gerekend vanaf 30 km van kantoor Zwijndrecht.